Jump to content
Cover for Johdatus kasvatustieteisiin
Isbn: 978-95-2451-738-6
Publisher: PS-kustannus
Category:
Education
Accessible since: March 2019

E-book

Johdatus kasvatustieteisiin

Johdatus kasvatustieteisiin johdattaa lukijan kasvatusta, koulutusta, oppimista ja kasvua tutkivien tieteiden maailmaan. Kirjan tavoitteena on antaa välineet ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja paikantaa sen asema tieteiden järjestelmässä. Teoksessa käsitellään laajasti suomalaisen kasvatustieteen rakennehistoriaa, kysynnän kasvua ja kasvatustieteen alan laajenemista. Teos sisältää myös kattavan klassikko-osan, jossa esitellään sekä kansainväliset että kotimaiset kasvatustieteen historiaan pysyvästi jääneet tieteentekijät.

Teos on merkittävästi uudistettu ja päivitetty painos WSOYpron aiemmin julkaisemasta samannimisestä kirjasta.

Professorit Risto Rinne, Joel Kivirauma ja Erno Lehtinen työskentelevät Turun yliopistossa. Heidän erityisalojaan kasvatustieteissä ovat kasvatuksen historia, kasvatuksen sosiologia, erityispedagogiikka, aikuiskasvatus ja oppimisen tutkimus.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone