Jump to content
Cover for Abstrakt algebra
Isbn: 978-91-4404-004-2
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Mathematics & Statistics
Accessible since: November 2011

E-book

Abstrakt algebra

Denna bok ger en introduktion till teorin för algebraiska strukturer, som till exempel grupper, ringar och kroppar.

Studiet av grupper omfattar bl.a. cykliska grupper, permutationsgrupper, Lagranges sats, normala undergrupper, kvotgrupper, lösbara grupper och Sylows satser. Teorin för ringar och kroppar inkluderar begrepp som nolldelare, integritetsområden, ideal, kvotringar, polynomringar och kroppsutvidgningar.

Även en introduktion till Galoisteori ges och mycket annat som närmare 800 övningsuppgifter.

Abstrakt algebra är avsedd att användas på inledande kurser i abstrakt algebra, men innehåller mer än vad som vanligtvis ingår i en första kurs i ämnet, varför den även kan användas på fördjupningskurser.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone